Openbare Basisschool De Waerdenburght

De Koeldert 26 4181 CK Waardenburg

  • Begeleiding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wij hebben aandacht voor alle leerlingen.
  • Leerlingen worden gestimuleerd actief te spelen door het aanbieden van leuke spelactiviteiten.
  • Wij maken gebruik van de mogelijkheden in onze regio: boerderijbezoek, museumbezoek, bibliotheekbezoek etc.
  • Onze bibliotheek is ruim opgezet en wij maken intensief gebruik van de begeleiding van de lees-mediacoach van de bibliotheek.
  • Wij maken gebruik van de methode 'Kleuteruniversiteit' met uitdagende thema's.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Uit het leerling tevredenheidsonderzoek van DUO komt naar voren dat leerlingen zich veilig voelen op OBS De Waerdenburght. Zij zijn tevreden over hun leerkrachten en de aandacht die zij krijgen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven