Openbare Basisschool De Waerdenburght

De Koeldert 26 4181 CK Waardenburg

  • Begeleiding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wij hebben aandacht voor alle leerlingen.
  • Leerlingen worden gestimuleerd actief te spelen door het aanbieden van leuke spelactiviteiten.
  • Wij maken gebruik van de mogelijkheden in onze regio: boerderijbezoek, museumbezoek, bibliotheekbezoek etc.
  • Onze bibliotheek is ruim opgezet en wij maken intensief gebruik van de begeleiding van de lees-mediacoach van de bibliotheek.
  • Wij maken gebruik van de methode 'Kleuteruniversiteit' met uitdagende thema's.

Het team

Toelichting van de school

Ons personeelsbestand bestaat uit negen mensen verdeeld over 4 combinatiegroepen, zes daarvan hebben ook ambulante taken ( Interne Begeleiding, Remedial Teaching, directie, groepsondersteuning). Daarnaast beschikt de school één dag per week over een conciërge.

Groep 1/2 heeft twee vaste leerkrachten en wordt 6 dagdelen ondersteund door een onderwijsassistent.

Groep 3/4 heeft een fulltime leerkracht en wordt 2 dagdelen ondersteund door een onderwijsassistent.

Groep 5/6 heeft een fulltime leerkracht.

Groep 7/8 heeft twee vaste leerkrachten.

De school wordt bezocht door vakleerkrachten HVO en GVO.

Directie is tweeënhalve dag voor de school beschikbaar.

(Onze school beschikt over twee opgeleide Interne Begeleiders, een gedragsspecialist, twee bewegingsspecialisten.)

Op onze school zijn ook vrijwilligers actief. Een native speaker die Spaanse lessen verzorgt aan onze begaafde leerlingen en een vrijwilliger die ons ondersteunt door samen met kinderen te lezen en voor te lezen.

Onze tussentijdse schoolopvang ( overblijven) wordt begeleid door ouders, waarvan een aantal de training TSO hebben gedaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht uitvalt regelen wij onze vervanging via IPPON.

Soms is er geen passende vervanging realiseerbaar omdat er gewoonweg geen mensen meer beschikbaar zijn. Het lerarentekort is vooral in de griepperioden voelbaar voor de scholen.

Onze school heeft een noodscenario klaarliggen zodat onze leerlingen zo min mogelijk lesdagen hoeven te missen. Het kan voorkomen dat wij groepen naar huis moeten sturen omdat wij deze niet meer bemenst krijgen.

Geplande studiedagen van leerkrachten zullen altijd voorrang krijgen. Mocht de invaller ziek worden, zal de professionalisering van de leerkracht toch doorgaan. Dit is de basis voor onze kwaliteit.

Verder zijn alle verloven aan onze medewerkers die volgens de CAO geregeld zijn toekenbaar. Waar mogelijk zullen wij deze in onze jaarplanning meenemen. ( denkend aan bv zwangerschapsverlof)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben ruim ingezet op de zorg voor onze leerlingen.

Vier dagen in de week is er een onderwijsassistent aanwezig ter ondersteuning in de onderbouwgroepen. 

Twee dagen per week is er een lerarenondersteuner aanwezig die kinderen individueel of in kleine groepjes begeleidt met lees-en rekenonderwijs.

Wij hebben twee dagen per week de beschikking over een Intern Begeleider die de zorg aan leerlingen coördineert en ondersteunt.

Wij hebben één dag per week een leerkracht in huis die zich met remedial teaching richt op onze begaafde leerlingen en leerlingen met sociaal-emotionele ondersteuningsvraag.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroep wordt thematisch gewerkt.

Leerkrachten werken met het programma van de Kleuteruniversiteit waarin op een verantwoorde wijze aandacht wordt besteed aan alle ontwikkelingsgebieden.

Onze leerlingen in groep 1 en 2 werken daarnaast met de methode Groove-Me voor Engels. D.m.v. liedjes leren zij gevoel voor de Engelse taal ontwikkelen.

Al onze leerlingen, ook de kleuters krijgen 20 HVO ( humanistisch vormend onderwijs) en 20 GVO  ( godsdienst vormend onderwijs) lessen per jaar aangeboden door gediplomeerde vakleerkrachten.

Onze kleuters werken ook met de Kanjertraining om hen sociaal en emotioneel weerbaar te maken.

Onze leerlingen in groep 1 & 2 krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs en spelen twee keer per dag buiten.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie de tabel in ons schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanuit het VVE beleid wordt een doorgaande lijn met kinderdagverblijf Dribbel gezocht, er vindt een warme overdracht van peuter naar kleuter plaats. Binnen de school zijn er vele mogelijkheden om het onderwijs te versterken met begeleiding van leertijdverlenging, ouderbetrokkenheid en extra hulp van leerkrachten.

Op dit moment werken wij aan een versterking van de samenwerking met de kinderopvang organisatie Het Fantaziehuis.

Terug naar boven