Openbare Basisschool De Waerdenburght

De Koeldert 26 4181 CK Waardenburg

  • Begeleiding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wij hebben aandacht voor alle leerlingen.
  • Leerlingen worden gestimuleerd actief te spelen door het aanbieden van leuke spelactiviteiten.
  • Wij maken gebruik van de mogelijkheden in onze regio: boerderijbezoek, museumbezoek, bibliotheekbezoek etc.
  • Onze bibliotheek is ruim opgezet en wij maken intensief gebruik van de begeleiding van de lees-mediacoach van de bibliotheek.
  • Wij maken gebruik van de methode 'Kleuteruniversiteit' met uitdagende thema's.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Werken met chromebooks
  • Ouderbetrokkenheid
  • Schoolbreed Engels
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In onze omgeving zijn meerdere naschoolse opvangorganisaties actief. 

Kinderopvang is realiseerbaar bij een organisatie voor kinderopvang Het Fantaziehuis, die gehuisvest is in hetzelfde gebouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven