Christelijke Basisschool d'n Akker

Groene Kruisstraat 12 4414 AL Waarde

Schoolfoto van Christelijke Basisschool d'n Akker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en resultaten van de Christelijke Basisschool d’n Akker. De gegevens van onze school zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en van de school zelf. Als het nodig is geeft de school een toelichting op de cijfers en de gegevens.

Door deze manier van werken biedt SchoolVenster u een betrouwbare informatie over de school. Op dit moment krijgt u nog maar een deel van de informatie.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Echt
  • Christelijk
  • LEERgemeenschap
  • LeerGEMEENSCHAP
  • In de gemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf een kwartier voor de school begint en in de pauze wordt er op het plein toezicht gehouden. Is het regenachtig, dan gaat om 5 minuten voor de schooltijd de regenbel. De kinderen mogen dan naar binnen. Het is de bedoeling dat ze dan later naar school komen.

Regels voor verlof

Als uw kind de leeftijd van 6 jaar nog niet bereikt heeft bestaat de mogelijkheid om in overleg met de school uw kind enkele uren per week niet naar school te laten gaan. Deze regeling is er omdat soms blijkt dat het schoolgaan voor een kind van 4 of 5 jaar nog te veel is. Neem hiervoor contact op met de directie. 

In heel bijzondere gevallen mag de directie verlof geven buiten de schoolvakanties. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven