RK Basisschool Teresia

Wilhelminastraat 6 5141 HK Waalwijk

De Teresiaschool werkt samen met de kinderopvang Mikz en vormt samen het Kindcentrum Teresia en ligt in het hart van Waalwijk.

In het kort

Toelichting van de school

De Teresiaschool zit samen met de dagopvang en de peuterspeelzaal in een gebouw. Samen vormen wij het kindcentrum Teresia en wij werken aan een doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar. De Teresiaschool is een Kanjerschool. Dat wil zeggen dat we van alle kinderen kanjers willen maken door ze wekelijks Kanjertrainingen te geven om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Als volwassenen zijn wij een voorbeeld voor de kinderen. Door de kanjertraining ontwikkelen kinderen en volwassenen meer vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Daarnaast is de ontwikkeling van het kind, het spelen en leren op het kindcentrum voor ons van het grootste belang. Het is voor ons een uitdaging ervoor te zorgen dat alle kinderen zich goed ontwikkelen op alle gebied.

Het kindcentrum Teresia is onderdeel van de stichting Leerrijk! Het bestaat uit 14 scholen voor basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Binnen Leerrijk werken wij elke dag opnieuw aan de groei van ieder kind. Samenwerking met ouders vinden wij hierbij belangrijk. Met uw steun en hulp zal dat ook zeker lukken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Centrumschool
  • Samenwerking Mikz
  • Multicutureel
  • Beweegburo en Kunstencentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij streven er naar dat alle leerlingen Kanjers zijn. Dat betekent dat zij respect hebben voor anderen, kunnen samenwerken, weerbaar zijn, zich kunnen presenteren en groeien in hun ontwikkeling. Talenten worden aangeboord en er wordt actief geleerd en ontdekt.

De kenmerken van onze leerlingen zijn:

* nieuwsgierig

* willen leren en ontdekken

* behoefte aan structuur

* acceptatie van elkaar

* multicultureel

* taalstimulans nodig

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schoolkalender met de studiedagen en de vakanties staat op onze website www.teresiaschool.nl en zijn vastgelegd aan het begin van het schooljaar. De vakanties worden ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar met u gedeeld zodat u daar met werk en opvang rekening mee kunt houden. Ook worden de vrije dagen en vakanties gecommuniceerd met Mikz kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven