Openbare Basisschool de Hoef & Hugo

postadres: Burg. Teijssenlaan 33 5142 PG Waalwijk

  • Leren en spelen zijn aspecten, die een goede ontwikkeling bevorderen
  • Vanaf groep 1 laten leerlingen hun talenten zien. Elke vrijdagmiddag een feestje voor alle kinderen !
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Hoef & Hugo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Hoef & Hugo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Hoef & Hugo

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS de Hoef & Hugo,

Onze school bestaat uit twee locaties: Onze kleine locatie de Hugo (in de Kastanjestraat in het Kindcentrum Bloemenoord) en onze grotere locatie de Hoef (centraal in woonwijk ‘de Hoef’). Ouders kunnen zich aanmelden voor één van beide locaties.

Met dit schoolvenster brengen we de school cijfermatig in beeld. Bij de meeste onderwerpen worden daarbij de gegevens van beide locaties samen besproken. Helaas kunnen we dat nog niet altijd apart per locatie in kaart brengen. We presenteren zo o.a. gegevens over onze onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie en personeel. Voor ouders die hun kind willen aanmelden op onze school is het naast het lezen van de schoolgids, het bekijken van de website en het bezoeken van onze school een extra manier om een goed beeld te vormen van één van onze locaties.

Mocht u n.a.v. deze informatie vragen hebben dan bent u van harte welkom om een keer te bellen, te mailen of binnen te lopen.

Kijk ook eens op:

FACEBOOK HUGO  en   FACEBOOK HOEF

INSTAGRAM HUGO  en   INSTAGRAM HOEF

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Ontplooien
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Hoef & Hugo is gehuisvest op twee locaties. 

Locatie Hoef ligt centraal in woonwijk ‘de Hoef’, gemakkelijk bereikbaar voor kinderen en ouders. De kinderen op onze school wonen over het algemeen in de directe omgeving, maar komen ook uit andere delen van Waalwijk, alsmede uit buurgemeenten. Buiten locatie Hoef zijn er in de wijk geen andere basisscholen. We hebben op deze locatie ongeveer 13 groepen en zo'n 310 leerlingen komen iedere dag met veel plezier naar school.

Locatie Hugo (de voormalige Hugo de Grootschool) was van ongeveer 1960 tot maart 2014 aan de rand van woonwijk ‘Bloemenoord’ aan de Coubertinlaan gehuisvest. Sinds 2014 zijn we gehuisvest aan de Kastanjestraat. Hier werken we, onder de naam Kindcentrum Bloemenoord,  “onder één dak" samen met kinderopvang aan de ontwikkeling van peuter tot leerling, die naar het voortgezet onderwijs gaat. We hebben op deze locatie 4 groepen en zo'n 85 leerlingen komen iedere dag met veel plezier naar school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
354
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op deze pagina kunt u lezen welke schooltijden wij hanteren en op welke wijze u gebruik kunt maken van voor-, tussen-, en naschoolse opvang. Let op: De schooltijden zijn niet hetzelfde op beide locaties en ook de opvang is op beide locaties anders geregeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Op OBS de Hoef & Hugo besteden we dan ook veel aandacht aan het bouwen aan en bewaken van deze veiligheid. We hebben dit samengevat in onze kernwaarde vertrouwen. We leren kinderen dat ze zichzelf mogen zijn, hoe ze samen kunnen werken en dat het belangrijk is om met elkaar goede afspraken te maken en ons daar ook aan te houden. Samen zorgen we zo voor een fijne sfeer op school waar alle ruimte is om te leren van en met elkaar.

Terug naar boven