Openbare Basisschool Van der Heijden

Mendelssohnstraat 59 5144 GE Waalwijk

 • In een groene omgeving spelen de leerlingen heerlijk buiten tijdens de pauze(s).
 • Onze multifunctionele gezamenlijke ruimte waar leerlingen kunnen samenwerken, vieren en ontmoeten.
 • We zien je graag op OBS van der Heijden! Samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van ieder kind binnen een positief schoolklimaat.
 • Doelgericht onderwijs, samen werken aan de ontwikkeling van ieder kind.
 • Digitaal (ver)werken combineren wij met de verwerking op papier. Toekomstgericht onderwijs voor elke leerling.

In het kort

Toelichting van de school

OBS van der Heijden is een ‘groene’ basisschool in Waalwijk, gehuisvest in een modern en duurzaam schoolgebouw gelegen in de wijk Zanddonk. Onze school kenmerkt zich door een prettige enthousiaste sfeer. Eigentijds onderwijs waarbij doelgericht wordt gewerkt. Hierdoor kunnen wij heel goed aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen en proberen we uit ieder kind het allerbeste te halen. Op OBS van der Heijden hebben we echt oog voor ieder kind. Ons gedreven team zet zich dagelijks met veel plezier in. We streven samen naar kwaliteit op alle gebieden. Er wordt voortdurend gewerkt aan een uitstekend pedagogisch klimaat waarbij iedereen wordt gezien.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Doelgericht onderwijs
 • Pedagogisch klimaat
 • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS van der Heijden heeft gemiddeld 75 leerlingen. 

 • De kwaliteiten van de leerling staan centraal;
 • Voor iedere leerling is uitdagend, doelgericht onderwijs van belang. Wij streven ernaar om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren;
 • De leerkrachten zorgen voor structuur, geven regelmatig feedback, enthousiasmeren en motiveren de leerlingen, waardoor de leerlingen plezier in leren hebben;
 • De leerkrachten kijken elke dag met een open, nieuwe blik naar hun leerlingen;
 • Voor ieder kind is er persoonlijke aandacht, alle leerlingen kennen elkaar en alle medewerkers van de school kennen de leerlingen;
 • Nieuwe leerstof wordt aangeboden middels het EDI-model. De leerkrachten werken altijd naar een duidelijk lesdoel toe. Iedere les kunnen opnieuw keuzes gemaakt worden om de weg naar de te behalen (leer)doelen te bepalen;
 • De leerlingen ontwikkelen zich ook sociaal-emotioneel en creatief. OBS Van der Heijden heeft het ‘Muziek akkoord’ ondertekend;
 • Wij creëren een sfeer waarin iedereen zich veilig en geborgen voelt, waardoor een prettig leef- en leerklimaat ontstaat;
 • In alle groepen wordt binnen verschillende vakgebieden thematisch gewerkt;
 • De ouder is ken zijn of haar kind het beste, een goede samenwerking met ouders is dan ook noodzakelijk om het beste onderwijs voor de leerling te kunnen realiseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven