Openbare Basisschool Van der Heijden

Mendelssohnstraat 59 5144 GE Waalwijk

  • Meerdere keren per jaar organiseren wij inloopmiddagen. Ouders kunnen dan kijken naar wat hun kind de afgelopen periode heeft geleerd.
  • Iedereen komt verkleed; we dansen en treden op voor elkaar.
  • Tijdens de kinderboekenweek houden we jaarlijks de voorleeswedstrijd. De winnaar doet ook mee aan de gemeentelijke voorleeswedstrijd
  • Elk jaar doen we mee aan het nationaal schoolontbijt, dat is smullen!
  • Jaarlijks organiseren we het Bijna Zomer Vakantie Feest. Erg gezellig!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van OBS van der Heijden.

Uw kind en u zijn van harte welkom op OBS Van der Heijden, een van de openbare scholen van Stichting BRAVOO.

OBS van der Heijden is een vooruitstrevende, openbare basisschool waarin de brede ontwikkeling van alle kinderen centraal staat.

We onderscheiden ons van andere scholen door te werken volgens en vanuit de volgende merkwaarden:     

-      Open: we staan open voor alle leerlingen en ouders, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging. Het team heeft een open houding naar elkaar, kinderen, ouders en andere betrokkenen

-      Enthousiast: ons team weet te inspireren en denkt in kansen en mogelijkheden.

-      Betrokken: Op de Van der Heijdenschool werken we als team, leerlingen en ouders ‘door, voor en met elkaar!

-      Verantwoordelijk: leerkrachten, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen en spreken elkaar daarop aan. We hebben hoge verwachtingen van elkaar

-      Vertrouwen: wij bieden een veilig klimaat, met heldere afspraken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Vertrouwen
  • Enthousiast
  • Verantwoordelijk
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft gemiddeld gezien 85 leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Het leerlingenaantal blijft al jarenlang stabiel

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Door het model dat wij hanteren hebben wij weinig vrije dagen buiten de schoolvakanties. Dit betekent rust voor ouders, zij hoeven geen extra opvang te regelen. 

Kinderen kunnen zowel voor als na schooltijd opgevangen worden door Mikz of Tot vanavond. Ouders leggen zelf contact met deze opvangorganisaties

Tussen de middag kunnen kinderen, zonder aanmelding, overblijven op school. Hiervoor zijn overblijfouders beschikbaar. De ouders van het kind dat wil overblijven betalen hiervoor een geringe bijdrage. Ook is het mogelijk een strippenkaart aan te schaffen, dat is voordeliger wanneer het kind regelmatig overblijft. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven