Basisschool De Wilderen

Meester Slootsweg 1 a 5581 AS Waalre

  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Wilderen is sinds 1 januari 2017 gehuisvest in een eigentijds, nieuw schoolgebouw. Basisschool De Wilderen werkt in dit kindcentrum nauw samen met kinderopvangorganisatie Kinderstad. Met ruim 500 leerlingen is De Wilderen de grootste basisschool binnen schoolbestuur SKOzok. De school ligt in een ruime, rustige, groene leer- en speelomgeving in Waalre. Basisschool De Wilderen is een school waar elk kind optimaal tot ontwikkeling kan komen. We streven naar maximale groei, waarbij iedereen gebruik maakt van zijn eigen talenten. We willen het kind passend begeleiden bij een stabiele sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze school biedt ruimte om vanuit gezamenlijke waarden en normen jezelf te kunnen en mogen zijn. De basis hiervoor is enthousiasme en een hoge betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders. We gaan open communicerend en respectvol met elkaar om. Kortom, De Wilderen streeft naar een veilige en krachtige leeromgeving met optimale ontwikkelingskansen.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Wilderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wilderen Onderwijs Concept
  • enthousiasme en betrokkenheid
  • eigenaarschap
  • krachtige leeromgeving
  • ontwikkelkansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met ruim 500 leerlingen zijn we de grootste school binnen schoolbestuur SKOzoK. Op onze school werken op dit moment ca. 30 leerkrachten, zowel fulltimers als parttimers, mannen en vrouwen, met een grote diversiteit aan specialismen. 

Het leerlingaantal op de Wilderen blijft groeien. Dat is bijzonder, aangezien de scholen in onze regio allen te maken hebben met een duidelijke krimp.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
508
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven