Basisschool De Wilderen

Meester Slootsweg 1 a 5581 AS Waalre

  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Wilderen is gehuisvest in een eigentijd schoolgebouw in het kerkdorp Waalre. Binnen het Kindcentrum werken onderwijs en opvang nauw samen, waarbij optimaal ontwikkeling en ontdekken van (nieuwe) talenten centraal staat. Onze school biedt ruimte om vanuit gezamenlijke waarden en normen jezelf te kunnen en mogen zijn. De basis hiervoor is enthousiasme en een hoge betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen en ouders. Kortom, Wilderen streeft naar een veilige en krachtige leeromgeving met optimale ontwikkelingskansen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wilderen Onderwijs Concept
  • enthousiasme en betrokkenheid
  • eigenaarschap
  • krachtige leeromgeving
  • ontwikkelkansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Wilderen is de grootste school van Gemeente Waalre. Er zitten ruim 500 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 23 groepen. Op onze school zijn circa 40 verschillende onderwijsprofessionals werkzaam. Iedere leerkracht neemt zijn eigen expertise en specialisme mee, op dit manier kunnen wij zo goed mogelijk voldoen aan de verschillende onderwijsbehoeftes.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
563
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven