Basisschool De Drijfveer

Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre

  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

U vindt hier een groepsgemiddelde afgezet tegen een inspectie-ondergrens. 
Als school vinden wij het belangrijk te bekijken hoe de groep als gemiddelde gescoord heeft. Er vindt vanuit het groepsgemiddelde een analyse plaats op onderdelen van de eindtoets. Op welke onderdelen scoort onze school voldoende/ goed en waar komt dat door en natuurlijk ook welke onderdelen zijn een aandachtspunt en hoe zetten we die aandachtspunten om in een aanbod voor de leerlingen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk te kijken naar ontwikkeling van de leerlingen als individu. Wij volgen leerlingen 8 jaar in hun ontwikkeling, zowel door observaties als ook door toetsen, en geven leerlingen op basis daarvan een advies voor het voortgezet onderwijs. De gemaakte eindtoets komt bijna altijd overeen met het advies van de leerkracht. Dat betekent dat de leerlingen op individuele basis een score behalen die passend is bij hun mogelijkheden en ontwikkeling. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij begeleiden kinderen acht jaar lang en wij vinden de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs belangrijk. In gesprek met ouders gaan wij op zoek naar een goede plek voor het kind. Een plek die zowel sociaal emotioneel als cognitief aansluit bij het kind. Wij willen de kinderen kennis, zelfstandigheid en een gevoel van eigenwaarde meegeven. Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij terug dat kinderen van de Drijfveer goed kunnnen plannen, zelfstandig werken en initiatief nemen in de omgang en zorg voor elkaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Drijfveer heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Het laatste onderzoek heeft plaatsgevonden in 2015.

Terug naar boven