Basisschool De Drijfveer

Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre

  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer

Het team

Toelichting van de school

Basisschool de Drijfveer heeft een jong, enthousiast team.
In de 4 groepen die er zijn, werken 2 fulltime leerkrachten, 4 parttime leerkrachten en twee onderwijsassistenten. 
Door de intensieve samenwerking is er veel oog voor het welbevinden van iedere leerling. Ook wordt er een grote saamhorigheid tussen leerlingen en leerkrachten ervaren.
De intensieve communicatie tussen leerkrachten bevordert openheid en deskundigheid.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten afwezig zijn (ziekte, scholing, bijzonder verlof) worden zij in principe vervangen. Het afgelopen jaar was er voor het vervangen van de afwezige leerkracht vaak niemand beschikbaar. We verwachten dat deze problematiek ook dit schooljaar aan de orde is. In onderstaande tekst geven wij kort aan welke wegen wij bewandelen als een leerkracht afwezig is.

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt dit gemeld aan het P-Centrum van Skozok. Het P-Centrum beschikt over een databank waaruit een vervanger kan worden geselecteerd.
In het geval dat we niemand extern kunnen vinden (als er dus niemand meer beschikbaar is bij het P-centrum), gaan we proberen intern een passende oplossing te zoeken. Dat kan zijn:
- Een leerkracht die op dat moment geen groep heeft, neemt de groep over;
- De leerkracht die extra ondersteuning geeft, neemt de groep over;
- Leerlingen worden over meerdere groepen verdeeld.

Pas in allerlaatste instantie kan een groep naar huis worden gestuurd. Dit gebeurt volgens de volgende richtlijnen:
- In principe niet de eerste dag.
- Alleen in het uiterste geval.
- Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
- In voorkomende gevallen voor kinderen die geen opvang hebben, wordt de opvang op school geregeld.

Om diverse redenen kan het beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen thuis te laten. Afweging vindt plaats door de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven