Basisschool De Drijfveer

Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre

  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer

In het kort

Toelichting van de school

Op de Drijfveer ontdekken leerlingen wie ze zijn, hoe ze leren en hoe ze dit kunnen toepassen in de wereld van nu en morgen. We dagen leerlingen uit om hierin eigen initiatief te nemen en we leren hen om hier verantwoordelijkheid voor te dragen. 

Leerlingen komen tot leren in een uitdagende leeromgeving; zowel op cognitief-, expressief- en sociaal vlak. We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces zodat eigenaarschap ontwikkeld wordt.  

Op de Drijfveer vinden we het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij ons onderwijs open staat voor de ander, zorg draagt voor elkaar en vanuit respect handelt.  

We leren, werken en handelen vanuit de waarden die wij belangrijk vinden: Saamhorigheid, plezier in leren, nieuwsgierigheid, aandacht, groei en kwaliteit

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorigheid
  • Plezier in leren
  • Nieuwsgierigheid
  • Aandacht
  • Groei en kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Drijfveer is een relatief klein school.
De leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen waardoor wij gemiddeld 22 leerlingen in een groep hebben. 
Hierdoor lukt het ons veel aandacht te hebben voor het individu. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool de Drijfveer ligt aan het Willem Smuldersplein in Aalst-Waalre. Naast de school ligt Kinderopvang de Dondersteentjes.

We hebben een continu rooster. Op maandag, dinsdag en donderdag begint de school om 8.30 uur en is om 14.45 uur uit. De kinderen lunchen allemaal op school. Ouders helpen op vrijwillige basis tijdens het overblijven. Op woensdag en vrijdag starten we om 8.30 uur en is de school uit om 12.15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven