CBS Het Kompas

Esdoornlaan 4 4214 DA Vuren

  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas

Het team

Toelichting van de school

CBS Het Kompas heeft ervaren leerkrachten die productief en innovatief ingesteld zijn. Ook hebben we relatief veel uren voor de twee  onderwijsassistenten. Zij dragen bij aan extra instructiemomenten voor groepjes leerlingen die dat nodig hebben. Jaarlijks zijn er stagiaires van de Marnix Academie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uitgangspunt is dat de lessen van je kind altijd doorgaan. Gelukkig zijn de leerkrachten er bijna altijd: Het Kompas kent een bijzonder laag ziekteverzuim! 

Bij ziekte vragen we een invaller of één van onze parttimers om de groep op te vangen. We kunnen ook altijd een beroep doen op de invalpool van LOGOS (Partners in Onderwijs, PiO) en in geval van nood gaat de directeur, de IB-er voor de groep.

Als uiterste maatregel verdelen we de kinderen over de andere groepen en als dat niet kan melden we jullie dat je kind (maximaal) een dag thuis moeten blijven. Dit komt zelden voor. Wij zorgen voor noodopvang op school als je thuis geen opvangmogelijkheden hebt. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We zien je kleuter als een nieuwsgierige wereldverkenner, die spelend zijn leefwereld vergroot. In groep 1 en 2 zijn er daarom volop speelmogelijkheden, uitdagende opdrachten en nieuwe materialen. In het lokaal en daarbuiten kan je kind veel kennis opdoen over zijn eigen wereldje. Bij de kleuters staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Goed met jezelf en anderen omgaan en je veilig voelen in de groep zijn voorwaarden om tot leren te kunnen komen. 

In groep 1 werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de jongste kleuters. Spelenderwijs helpen we de kinderen verder in hun ontwikkeling. Elk kind krijgt opdrachten die passen bij zijn eigen ontwikkeling. De kinderen leren op het keuzebord aan te geven welke activiteiten zij dat dagdeel gaan doen.

De 5-jarigen bereiden we stap voor stap voor op groep 3. Regelmatig observeren en toetsen we hoe de taal-, reken-, luister-, emotionele en sociale ontwikkeling van je kind verloopt. 
Groep 1 en 2 werkt met LOGO 3000, een speciaal woordenschatprogramma.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast basisvakken als taal en rekenen en vele andere vaardigheden ontdekt en ontwikkelt je kind ook bijzondere talenten. Het hele schooljaar door is er voor de kinderen een goede mix van activiteiten. Er is veel ruimte voor expressie in culturele en creatieve werkvormen. Ook is er extra aanbod op het gebied van wetenschap & techniek. In de leerjaren 5-8 vergroot je kind zijn studievaardigheden als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Elk kind is anders. We zorgen daarom voor een op het kind gerichte onderwijsaanpak, waarin we ieder kind tot zijn recht laten komen. We letten daarbij op bijzondere talenten, leerstijl en niveau. We richten ons zowel op de kinderen die extra zorg als extra uitdaging nodig hebben. Digitale methodes zijn daarbij ondersteunend.


Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedereen is welkom

Soms heeft je kind extra ondersteuning en zorg nodig of juist veel extra uitdaging. Onze leerkrachten hebben veel ervaring en zijn goed opgeleid, waardoor we veel extra ondersteuning kunnen bieden. Lees meer hierover in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Onze dagelijkse observaties en het leerlingvolgsysteem helpen ons de extra onderwijsbehoeften van je kind tijdig te signaleren en aan te pakken. Zo bieden we passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven