CBS Het Kompas

Esdoornlaan 4 4214 DA Vuren

  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

'Een mooi mens voor de maatschappij'

Het Kompas in Vuren is een fijne basisschool. Kinderen voelen zich bij ons ondersteund, veilig en gezien. Elk kind kan hier heel veel leren en met plezier groeien naar steeds grotere zelfstandigheid. Je kind heeft daarbij veel zeggenschap over zijn leerproces, zoals tijdens het digitaal leren.

We zijn betrokken bij Vuren, de leefomgeving van de leerlingen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het lokaal leren. Betrokkenheid bij elkaar maakt sociaal leren mogelijk: leren in de omgang met elkaar. We willen niets liever dan dat je kind later een gelukkige, evenwichtige burger wordt: een mooi mens voor de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijne-veilige-vierende school
  • Iedereen is welkom
  • Lokaal leren
  • Digitaal leren
  • Sociaal leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

'Wij zijn Vuren in het klein’. 
Onze leerlingen komen vooral uit Vuren. We besteden als kleine centrale dorpsschool veel aandacht aan leren in de naaste omgeving. Lokaal leren noemen we dat


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven