cbs Het Kompas

Esdoornlaan 4 4214 DA Vuren

  • Kinderen van cbs Het Kompas tonen hun talenten tijdens de technieklessen.
  • Kinderen van cbs Het Kompas tonen hun muzikale talenten op het talentenfestival.
  • cbs Het Kompas is een modern schoolgebouw
dat voldoet aan alle eisen van het huidige onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talenten ontwikkelen
  • Open Christelijke school
  • dynamische leeromgeving
  • insteken op onderwijsbehoeften
  • opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Cbs Het Kompas heeft de afgelopen jaren een stijging gehad wat betreft het leerlingenaantal. Cbs het Kompas steekt in op de onderwijsbehoeften van de leerlingen met een goed didactisch en pedagogisch klimaat. Ouders, kinderen en leerkrachten zijn binnen de organisatie sterk met elkaar verbonden.
Weergave

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Na schooltijd kunnen de kinderen gebruik maken van de BSO De Kinderkamer. Dit is een particuliere instelling waar ouders tegen betaling hun kind(eren) kunnen brengen

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven