rk basisschool Het Molenven

Koninginnelaan 1C 5263 DP Vught

  • Schoolfoto van rk basisschool Het Molenven
  • Schoolfoto van rk basisschool Het Molenven
  • Schoolfoto van rk basisschool Het Molenven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kenmerken van ons onderwijs. Op het Molenven:

1.      Staat een krachtig pedagogisch klimaat centraal

2.      Leren kinderen regie te hebben over het eigen leren en gedrag.

3.      Leren kinderen stap voor stap van zelfstandig naar zelfverantwoordelijk leren te komen

4.      Leren kinderen te vertrouwen op zichzelf en anderen.

5.      Leren kinderen hun creativiteit te ontwikkelen in denken en doen.

6.      Is het leren betekenisvol

7.      Werken we vanuit doelen

8.      Besteden we veel aandacht aan samenwerken en leren van elkaar

9.      Investeren we in het ontwikkelen van ICT-, techniek-, en wetenschapsvaardigheden

10.  Geven we zoveel mogelijk aandacht aan spelend, handelend en ontdekkend leren

11.  Hebben we veel aandacht voor cultuur-, kunst- en muziekactiviteiten

12.  Hechten we veel belang aan een goede samenwerking met ouders

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven