Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

Brabantlaan 73 5262 JH Vught

Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder schooljaar onderzoeken we met de kinderen van de bovenbouw hun tevredenheid en hun sociale veiligheid. We vinden het belangrijk dat kinderen meedenken over hoe het hier op school gaat en wat we kunnen doen om tot verbetering te komen. De afname van de enquête is de start, de gesprekken die daarna in de groep plaats vinden zijn vooral erg waardevol.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven