Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

Brabantlaan 73 5262 JH Vught

Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

Het team

Toelichting van de school

Op openbare jenaplan school De Lichtstraat werkt een enthousiast, deskundig en professioneel team. Zij staan dagelijks klaar voor u en uw kinderen om samen een mooie onderwijstijd door te maken.Op De Lichtstraat werken:

18 leerkrachten

3 onderwijsassistenten

1 gespecialiseerde leerlingbegeleider

1 intern begeleider (IB)

1 administratieve kracht

1 directeur

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze stichting STROOMM, hebben we een invalpoule georganiseerd. Hier kunnen we een beroep op doen als er een collega ziek is of met verlof gaat. Ook zijn er binnen de school een aantal parttime collega's die een dag extra willen werken, mocht er een collega ziek zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kijken naar ieder individueel kind en naar de onderwijsbehoeften die het kind heeft. De bekwame en professionele leraren observeren en in overleg met ouders en kind bieden we zorg aan. Mocht er meer zorg nodig zijn dan wordt de intern begeleider ingeschakeld. Met haar expertise worden volgende stappen genomen, uiteraard blijven we altijd in overleg met ouders en kind.

Wij hebben samen de innerlijke overtuiging dat kinderen recht hebben op een stimulerende en blije schooltijd. We willen de kinderen in een liefdevolle omgeving laten leren. We weten dat kinderen het meeste leren als ze zich gelukkig voelen. We nemen de kinderen serieus en we laten hen als gelijkwaardige partners in school werken. Het is ons motto dat alle kinderen succesvol op school zijn en dat er gelukkige kinderen rondlopen in een gelukkige school. Hierbij vinden wij het belangrijk de visie die wij als jenaplanschool hebben hierbij als rode draad te gebruiken. In het schoolondersteuningsplan kunt u alles lezen dat te maken heeft met de ondersteuning op school, van de rol van de intern begeleider tot het passend onderwijs op allerlei gebieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven