Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

Brabantlaan 73 5262 JH Vught

Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Openbare Jenaplanschool de Lichtstraat in Vught. Door dit venster kijkt u naar binnen bij onze mooie school, waar iedereen van harte welkom is. Wij kijken naar ieder individueel kind en de groep. Ons doel is het beste uit alle kinderen naar boven te halen. We kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Op de Lichtstraat scheppen we een sfeer waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt. De gegevens in dit venster zijn afkomstig van DUO, de inspectie en ook van de school.

Wij vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken, u kunt dan contact met ons opnemen via: info@delichtstraat.nl of via telefoonnummer:073-6563832.

De kinderen van de Lichtstraat hebben een filmpje gemaakt om u een beeld te geven van onze school. Deze kunt u vinden op https://www.youtube.com/watch?v=mr-bVQbC8Wk of via onze website www.ojbs-delichtstraat.nl Wij wensen u veel kijkplezier!

Team Openbare Jenaplanschool de Lichtstraat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Samenwerken
  • Plannen en Presenteren
  • Betekenisvol onderwijs
  • Wereldorientatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is het schooljaar 2022-2023 gestart met 248 kinderen op school. De meeste kinderen van onze school komen uit de wijk rondom de school, uit Vught en uit de nabij gelegen dorpen. Wij zijn de enige jenaplanschool in Vught en ouders kiezen bewust voor dit concept.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven