RK Basisschool De Schalm

Theresialaan 34 5262 BN Vught

Schoolfoto van RK Basisschool De Schalm

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Als school zijn we niet ontevreden over de behaalde resultaten. De resultaten zijn besproken met de leerlingenraad, het team en de medezeggenschapsraad. Met de geledingen is een Plan van Aanpak gemaakt. Ieder jaar zal dit plan geëvalueerd worden met de genoemde geledingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tops:

- Pedagogisch beleid;

- Sterke visie en sturing/coaching van leerkrachten;

- Veel activiteiten, goed schoolklimaat: spelen/leren, samenspelen, betrokken ouders;

- Engelse les vanaf de kleutergroepen (Vroeg vreemdetalenonderwijs);

- Niveau en sfeer;

- Grote betrokkenheid bij kinderen, nieuwe initiatieven(bijvoorbeeld Snappet, Lunchtime English, Mad Science, enz.);

- Dat de school de kinderen echt leert om kritisch, zelfstandig te denken in meerdere scenario’s. Plus dat de leerkrachten de leerlingen leren 

  om op een prettige manier samen te werken, nieuwe leerlingen worden goed opgevangen. Super leerkrachten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven