RK Basisschool De Schalm

Theresialaan 34 5262 BN Vught

Schoolfoto van RK Basisschool De Schalm

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van basisschool De Schalm.

Basisschool De Schalm is een grote basisschool, gelegen in Vught. In onze school leren en ontmoeten wij elkaar.                                                Met behulp van dit schoolvenster bieden we u inzicht in diverse informatiebronnen van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van onderwijs en van de school zelf.

Wilt u meer weten over onze school, bezoek dan onze website op www.deschalmvught.nl                                                                           

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail adres info.schalm@stichtingtalentis.nl of telefonisch via het nummer 073-6563678.   

Met vriendelijke groet,

Hajo Renkema, interim directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde School
  • Academische Opleidingsschool
  • Bibliotheek op school
  • Verkeersveiligheids label

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven