Basisschool Het Molenven

Koninginnelaan 1C 5263 DP Vught

  • Schoolfoto van Basisschool Het Molenven
  • Schoolfoto van Basisschool Het Molenven

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Het Molenven

Op basisschool Het Molenven wordt respectvol met elkaar omgegaan. Kinderen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid en met de grenzen van de vrijheid. Er gelden op Het Molenven duidelijke (omgangs-) regels. Er is vertrouwen dat alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich aan deze regels houden. Uw kind is bij het Molenven dus in goede handen en wordt voorbereid op een succesvolle deelname aan de maatschappij. Het Molenven combineert het werken in de basisgroepen met groepsdoorbrekend werken en samenwerken in groepjes op het leerplein. Door het beste van beide te gebruiken kunnen onze leerlingen optimaal hun talenten ontwikkelen. Onze school telt ongeveer 300 leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijn pedagogisch klimaat
  • Handelend leren
  • Engels vanaf groep 1
  • Kleinschalig
  • Verrijkingsonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze groepen zijn samengesteld in basisgroepen van twee verschillende leerjaren. 

De kinderen krijgen instructie per leerjaar en werken groepsdoorbrekend samen in verschillende instructiegroepen.

Het Molenven combineert het werken in de basisgroepen met groepsdoorbrekend werken en samenwerken in groepjes op het leerplein. Door het beste van beide te gebruiken kunnen onze leerlingen optimaal hun talenten ontwikkelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven