OBS De Koningslinde

Koninginnelaan 1B 5263 DP Vught

Schoolfoto van OBS De Koningslinde

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Natuurlijk zijn wij heel trots op de tevredenheid van onze leerlingen. 

Dat ze zich heel veilig voelen op onze school en dat ze super tevreden zijn over de hulp die ze van leerkrachten krijgen. Dat is heel erg belangrijk en voorwaarde om te kunnen leren.

Waar wij nieuwsgierig naar zijn is het feit dat door leerlingen vaak geantwoord is: dat weet ik niet. Het is van belang dat we hier nog wat dieper met de kinderen over in gesprek gaan. Mochten daar acties uitkomen om het onderwijs nog mooier te maken, dan zullen we dat zeker samen met de leerlingen oppakken.

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij werken heel hard aan de kwaliteit van ons onderwijs. We doen er alles aan om onze leerlingen optimaal te laten ontwikkelen.

Ook wanneer het gemiddelde oordeel een mooie 8,1 is, is er ruimte voor ontwikkeling.

De kunst is de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek te duiden. Dat doen we heel graag middels een aantal klankbordsessies met ouders. Daaruit kunnen we dan passende acties uitzetten om het onderwijs nog beter en mooier te maken.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven