OBS De Koningslinde

Koninginnelaan 1B 5263 DP Vught

Schoolfoto van OBS De Koningslinde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van OBS De Koningslinde.

De Koningslinde is een nieuwe openbare basisschool (OBS) in Vught.

In het Stadhouderspark, in de bosrijke omgeving op de grens met Den Bosch is een nieuw scholencluster gebouwd. Een zogenaamde ‘brede school’, waar De Koningslinde met drie partners het gebouw deelt, waaronder kinderopvang en een bso.

De Koningslinde in het kort:

breinvriendelijk onderwijs: een wetenschappelijk gefundeerd onderwijsconcept

Missie gericht op drie pijlers: het creëren van een kennisbasis, het aanleren van vaardigheden om kennis te kunnen toepassen en het reflecteren daarop, wat kan / wil ik ermee?

Ruimte voor leergierigheid, talenten zelfkennis ( IPC/ateliers )

Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben gezamenlijk inzicht in de ontwikkelingen van het kind

Engels voor groep 1 tot en met 8

Ik nodig u van harte uit om een bezoek te brengen aan onze school en te komen kijken als wij aan het werk zijn.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Breinvriendelijk
  • Vaardigheden ( IPC )
  • Samenwerken
  • Zelfinzicht en ateliers
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Koningslinde is een nieuwe school die gestart is in augustus 2014.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
463
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven