SWS de Fierljepper

Mathijs Beckstraat 65 9077 SG Vrouwenparochie

  • Schoolfoto van SWS de Fierljepper
  • Schoolfoto van SWS de Fierljepper
  • Schoolfoto van SWS de Fierljepper
  • Schoolfoto van SWS de Fierljepper
  • Schoolfoto van SWS de Fierljepper

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van Samenwerkingsschool De Fierljepper in Vrouwenparochie. Op deze site laten we belangstellenden kennis maken met onze school. Meer over hoe het onderwijs eruit ziet en wat u van onze school mag verwachten, kunt u lezen in onze schoolgids. Deze schoolgids is te vinden onder de snelkoppeling aan de rechterkant van deze site . Sws basisschool is een kleine dorpsschool met ongeveer 60 leerlingen. De school ligt in het midden van het dorp en nabij de sportvelden. We werken met drie groepen: groep 1/2, groep 3/4/5/ en groep 6/7/8. Ons onderwijs is gericht op het werken met moderne methoden in combinatie met ICT. We organiseren regelmatig activiteiten met leerlingen en ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkingsschool
  • Dichtbij de samenleving
  • Respectvol samen groeien
  • Groepsdynamisch onderwijs
  • Betrokken team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine dorpsschool met rond de 60-65 leerlingen, verdeeld over groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. De laatste jaren is dit leerlingenaantal stabiel gebleven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een externe vertrouwenspersoon is iemand die ouders en kinderen kan ondersteunen bij een klacht als ze er niet uitkomen met de interne vertrouwenspersoon. Uw klacht kan gaan over bijvoorbeeld pesten, discriminatie, (seksuele) grensoverschrijdende omgangsvormen of agressie en geweld. Een externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het oplossen van uw klacht. Daarnaast kan er ook gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven aan de leiding van de organisatie. De externe vertrouwenspersoon voor Elan is Jeltsje de Vries. Zij heeft jarenlang ervaring in de zorg en het onderwijs. Zij is werkzaam voor onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. U kunt haar op werkdagen bereiken op telefoonnummer 06-12539907 of via de mail op j.devries@cedin.nl. De vertrouwenspersoon voor leerkrachten is de heer Peter de Jong. Hij is direct te bereiken op zijn 06 nummer 06-10766798. Hij wordt ingehuurd via GIMD. GIMD is een landelijk opererende organisatie. GIMD: Tel. 088 8008500. Een andere vertrouwenspersoon voor medewerkers is mevrouw Marianne Kokshoorn (m.kokshoorn@ggdfryslan.nl). Zij is werkzaam voor GGD Fryslân en is bereikbaar onder nummer 088 2299855.  

Terug naar boven