SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

Stobbelaan 61 7681 ZN Vroomshoop

 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Veiligheid ~ Respect ~ Gelijkheid

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van SBO de Sleutel te Vroomshoop.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school, het onderwijs en de schoolprestaties.

Wij hopen dat u na het lezen van de informatie een goed beeld heeft gekregen van onze school. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Gelijkheid
 • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

's Morgens is er vanaf 8.15 uur opvang voor de kinderen. Alle kinderen worden opgevangen in de eigen klas door de eigen leerkracht of onderwijsassistent. 

Om 12.00 uur eten de kinderen hun meegebrachte lunch op in de eigen klas, met de eigen leerkracht of onderwijsassistent. Na het eten maken alle kinderen zelf hun eigen tafel schoon en poetsen alle kinderen hun tanden. De tandenborstel en tandpasta wordt door school verzorgd.

Na schooltijd gaan alle kinderen weer naar huis: 

 • Leerlingenvervoer: De kinderen gaan met een kleine bus van en naar school;
 • Leerlingenvervoer: De kinderen hebben via de gemeente een OV-kaart ontvangen en reizen zelfstandig met de bus of trein; 
 • Eigen vervoer: Ouders brengen en halen zelf hun kind;
 • Eigen vervoer: Kinderen komen zelfstandig lopend of met de fiets naar school.

Wij verzorgen geen naschoolse opvang op school.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven