De Regenboog

Leeuwerik 1-2 7671 ZX Vriezenveen

  • Onze kinderen leren de natuur te onderhouden en met respect te behandelen.
  • De leerlingen werken zelfstandig op het leerplein met chromebooks. Op het leerplein is ook de schoolbibliotheek ingericht.
  • De Finse omgangsmethode KiVa wordt gebruikt als antipestprotocol. De leerkrachten zijn geschoold om deze methode te gebruiken.
  • We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs wat wij bieden.
  • De Regenboog is een Christelijke basisschool waarbij het geloof een positieve bijdrage levert bij het omgaan met elkaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de Cito-toets wordt jaarlijks berekend. De Regenboog scoort al jaren ver boven het landelijke gemiddelde. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van de leerlingvolgsysteemtoetsen van CITO meten we de tussenresultaten. Daarnaast wordt vanaf leerjaar vier de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) jaarlijks afgenomen. Met deze test wordt de leerpotentie per leerling in beeld gebracht. De leerpotentie en de resultaten van de leerlingvolgsysteemtoetsen van CITO worden naast elkaar gelegd en zo wordt gekeken of de leerlingen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod of dat er aanpassingen moeten worden gedaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De advisering voor de plaatsing van onze leerlingen van groep in het Voortgezet Onderwijs, vindt zorgvuldig plaats. In twee sessies wordt het advies met de ouders besproken, voordat er een advies wordt gecommuniceerd naar het Voortgezet Onderwijs. De onderwijspraktijk geeft aan dat onze adviezen kloppend zijn.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven