OBS Weemewereld

Koningshof 8 7672 GE Vriezenveen

Schoolfoto van OBS Weemewereld

Het team

Toelichting van de school

Het team van Daltonschool Weemewereld bestaat uit 10 personen. De mix van jonge en ervaren collega's maakt het een boeiend team. We houden elkaar scherp en moedigen elkaar aan. Net zoals we doen met onze leerlingen. Samen zorgen we voor enthousiasme, gezelligheid en natuurlijk goed onderwijs!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek of, om een andere reden, afwezig is, zal er (zo mogelijk) voor vervanging gezorgd worden. In eerste instantie kijken we of er een invaller is die ingezet kan worden. Als dat niet mogelijk is, kijken we of we intern een oplossing kunnen vinden. Als dat allemaal niet mogelijk is, sturen we een groep naar huis. Hierover berichten we uiteraard met de ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Daltonschool Weemewereld kijken we gericht welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Afhankelijk daarvan wordt duidelijk of wij dat kunnen bieden. 

Op het gebied van dyslexie, ondersteuning bij gedrag en hoogbegaafdheid kunnen wij veel bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven