OBS Weemewereld

Koningshof 8 7672 GE Vriezenveen

Schoolfoto van OBS Weemewereld

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij Daltonschool Weemewereld!

Kinderen die zelfstandig aan het werk zijn. Die verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk en ook leren hoe ze dat zo effectief mogelijk kunnen doen. Die kunnen reflecteren op wat ze gedaan hebben zodat ze kunnen groeien in hun keuzes. Waar je leert door het zelf te doen én door samen te werken met anderen. Op de Weemewereld leer je van jezelf en van elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Veiligheid
  • Spelend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij ons op school komen ouders die graag willen dat hun kind:

- leert samenwerken

- eigen verantwoordelijkheid ontwikkelt

- zelfstandig leren hun werk te maken

- goed naar zichzelf kunnen kijken

- het werk op de handigste manier aanpakt

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Daltonschool Weemewereld werken we volgens het continurooster. De kinderen eten tussen de middag met hun leerkracht in de klas. Daarna spelen we even buiten. 's Middags kunnen we dan weer lekker aan het werk. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij volgen hier de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van de rijksoverheid.

Terug naar boven