Protestants Christelijke Basisschool Shalom

Zicht 2 7671 ND Vriezenveen

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Shalom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting:

In het schooljaar 2016-2017 hebben 50 leerlingen meegedaan aan de CITO eindtoets. Hun gemiddelde score was 536.9. Een mooi resultaat t.o.v. het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen met hetzelfde gewichtenpercentage. Wat zijn gewichtenleerlingen? Leerlingen waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben en waarvoor basisscholen extra geld kunnen krijgen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar analyseren we de tussenopbrengsten van groep 1 t/m 8. We kijken dan of we de gestelde doelen hebben behaald en zo niet wat de oorzaak kan zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Toelichting:

Deze informatie voor het schooljaar 2015-2016 kunt u ook lezen in de huidige schoolgids. In vervolggesprekken met het VO evalueren we de schooladviezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting:

In de regel bezoekt de inspectie de school 1 x per 4 jaar. Wanneer de inspectietevreden is ontvangt de school een basisarrangement. Dit arrangement geldt steeds voor één jaar en betekent dat de inspectie zich geen zorgen maakt over de onderwijskwaliteit op de school. Jaarlijks voert de inspectie ook het gesprek met het bestuur om te bepalen of het basisarrangement nog geldig is. Onze school heeft ook dit schooljaar weer een basisarrangement van de inspectie ontvangen.

Terug naar boven