Protestants Christelijke Basisschool Shalom

Zicht 2 7671 ND Vriezenveen

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Shalom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen SCO-T is er een vervangingspool opgezet met A-en B-poolers. Mocht er een leerkracht verlof hebben, dan zal vanuit de pool een beschikbare leerkracht invallen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de school
Er wordt op onze school gewerkt vanuit het leerstof-jaarklassensysteem. Dit houdt in dat de leerstof verdeeld is over acht leerjaren en de school verdeeld is in acht groepen. Per cursusjaar wordt de leerstof behorend bij een groep behandeld. In groep 1 t/m 8 wordt er gewerkt aan een ononderbroken ontwikkelingsproces. Er wordt dan ook rekening gehouden met individuele kwaliteiten. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit steeds iets nieuws te leren. Als de ontwikkeling wat minder gaat, bieden we extra hulp. Er wordt rekening gehouden met goede en minder goede leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof. Goede leerlingen krijgen extra uitdagende opdrachten.

Zorg voor kwaliteit
Wij willen als school kwaliteit leveren en daarom zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat we steeds bezig zijn met het verbeteren van ons onderwijs. We proberen goed personeel te werven, de juiste methoden te kiezen en volgen onze leerlingen op de voet met observatiemethoden en een leerlingvolgsysteem (Cito). De teamleden hebben allemaal hun eigen 8 kwaliteiten en mogelijkheden. Binnen ons team is veel kwaliteit aanwezig. Zo hebben we twee collega’s (Pieter de Haan en Anja Pool), die als Intern Begeleider zijn geschoold voor de begeleiding van de zorgleerlingen. Natasja ten Brummelhuis, Annemiek Kuper, Franciska Arendshorst en Veroniek Horsman zijn geschoolde Remedial Teachers en Irene Veluwenkamp is een gespecialiseerde leerkracht voor de jonge risico leerling. Berdien Boes is gedragsspecialist. Marloes Martens, Irene Veluwenkamp, Judith Dijkstra en Hetty Olink zijn hoogbegaafdheidsspecialisten. Annet Bramer, Berdien Boes en Hetty Olink zijn gecertificeerde ‘Rots en Water’ trainers. Bram Romkes is Onderwijskundig Expert Wetenschap en Technologie. Allemaal leerkrachten die zich verdiept hebben in de extra zorg voor onze leerlingen. Verder zijn er drie ICT-ers (Johan Lodder, Henk Jan Smedema en Bram Romkes), die zich bezighouden met de complete informatietechnologie binnen de school. Bram Romkes is daarnaast de beheerder van onze website.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kangoeroegroep
Leerlingen met een specifieke instructiebehoefte
Leerlingen met dyslexie/dyscalculie
Leerling met een visuele handicap
Leerling met epilepsie

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven