Protestants Christelijke Basisschool Shalom

Zicht 2 7671 ND Vriezenveen

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Shalom

In het kort

Toelichting van de school

‘Shalom, voor bijzonder onderwijs op maat!’

Onze school heeft een prachtige naam, die in Israël gebruikt wordt om elkaar te groeten. Het woord ‘Shalom’ kent van oorsprong verschillende betekenissen. Een aantal daarvan is: voltooien, schuld verzoenen en aanvullen wat ontbreekt. Woorden die perfect passen bij onze basisschool. Wij zijn een Christelijke school en vinden daarin onze uitgangspunten, maatschappijvisie en omgangsnormen. De school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen ondanks hun verschillen in achtergrond en ervaring.

Klik hier voor onze schoolgids van het schooljaar 2020-2021

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Shalom
  • Met plezier presteren
  • Onderwijs op maat
  • Rots en Water
  • Aandacht voor talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelichting:

Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober van elk jaar van belang. Ook bij ons zien we een daling van het aantal leerlingen (is landelijke trend). Op 1 oktober 2019 tellen we 334 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De protocollen worden jaarlijks geëvalueerd. 

Het schoolveiligheidsplan wordt in 2023 volledig herzien.

Terug naar boven