Christelijke Basisschool Rehoboth

Buitenlandweg 1 7671 RK Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

in het voorjaar 2024 hebben we de leerlingtevredenheids peiling afgenomen. Over het algemeen scoren we boven het landelijk gemiddelde.

Aandachtspunten voor ons als leerkrachten zijn:

- Naast de digitale verwerking, momenten plannen om handelend te werken. Hiervoor zijn we bezig met bewegend leren in alle groepen.  

- De betrokkenheid van de leerlingen, gedurende de lessen, vergroten. Dit doen we door de cooperatieve werkvormen, Thinking 4 Learning en met Didactisch Coachen, waarbij het feedback geven en de interactie met de kinderen en met het team centraal staat. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar 2022 hebben we de oudertevredenheidspeiling afgenomen onder alle ouders. De enquête geeft onze school een duidelijk beeld met een respons van 55 van de ouders. Het minimale respons was 52.

We hebben een 8.3 gekregen van onze ouders. We zien dat we in deze bijzondere periode een goed contact met onze kinderen en onze ouders hebben kunnen behouden. Hier zijn we heel erg blij mee. 

Een aandachtspunt is de informatie voorziening over de kinderen richting de ouders. Dit pakken wij in het volgende schooljaar meteen op, samen met de ouderpraatgroep en de MR. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven