Christelijke Basisschool Rehoboth

Buitenlandweg 1 7671 RK Vriezenveen

  • Als school proberen wij kinderen ruimte te bieden om zich te ontwikkelen, om hoger te klimmen door ervaren en ontdekken!
  • Kinderen leren niet alleen in het klaslokaal, veel lessen moeten juist buiten worden gegeven in een leerrijke omgeving.
  • We beschikken over een ruime hal, waarin onze schoolbibliotheek gevestigd is. We werken samen met de bibliotheek Twenterand.
  • De kinderen uit groep 1/2 maken gebruik van nieuwe materialen in het speellokaal, met uitdagende speelmogelijkheden

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

in het voorjaar 2016 hebben we de leerlingtevredenheids peiling afgenomen. Over het algemeen scoren we boven het landelijk gemiddelde.

Aandachtspunten voor ons als leerkrachten zijn:

- bewust telkens het doel van de les uitleggen

-hoe maak je huiswerk

- leerlingen willen meedenken over de regels in de groep (dit schooljaar zijn we hier mee gestart in elke groep).

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Het afgelopen voorjaar 2016 hebben we de oudertevredenheidspeiling afgenomen onder alle ouders. De enquête geeft onze school een duidelijk beeld met een respons van 69% van de ouders.

Aandachtspunten uit onze enquête (naar aanleiding van de opmerkingen)

- een goed aanbod voor de Engelse taal (we oriënteren ons het komend jaar op een nieuwe methode)

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven