Christelijke Basisschool Rehoboth

Buitenlandweg 1 7671 RK Vriezenveen

  • Als school proberen wij kinderen ruimte te bieden om zich te ontwikkelen, om hoger te klimmen door ervaren en ontdekken!
  • Kinderen leren niet alleen in het klaslokaal, veel lessen moeten juist buiten worden gegeven in een leerrijke omgeving.
  • We beschikken over een ruime hal, waarin onze schoolbibliotheek gevestigd is. We werken samen met de bibliotheek Twenterand.
  • De kinderen uit groep 1/2 maken gebruik van nieuwe materialen in het speellokaal, met uitdagende speelmogelijkheden

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

in het voorjaar 2021 hebben we de leerlingtevredenheids peiling afgenomen. Over het algemeen scoren we boven het landelijk gemiddelde.

Aandachtspunten voor ons als leerkrachten zijn:

- Naast de digitale verwerking, momenten plannen om handelend te werken. Hiervoor starten we ook Met Sprongen Vooruit. 

- De betrokkenheid van de leerlingen, gedurende de lessen, vergroten. Dit doen we door de cooperatieve werkvormen, Thinking 4 Learning en we starten het volgende schooljaar met Didactisch Coachen, waarbij het feedback geven en de interactie met de kinderen en met het team centraal staat. 

Tevredenheid
7,7

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het afgelopen voorjaar 2016 hebben we de oudertevredenheidspeiling afgenomen onder alle ouders. De enquête geeft onze school een duidelijk beeld met een respons van 69% van de ouders.

Aandachtspunten uit onze enquête (naar aanleiding van de opmerkingen)

- een goed aanbod voor de Engelse taal (we oriënteren ons het komend jaar op een nieuwe methode)

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven