Christelijke Basisschool Rehoboth

Buitenlandweg 1 7671 RK Vriezenveen

  • Als school proberen wij kinderen ruimte te bieden om zich te ontwikkelen, om hoger te klimmen door ervaren en ontdekken!
  • Kinderen leren niet alleen in het klaslokaal, veel lessen moeten juist buiten worden gegeven in een leerrijke omgeving.
  • We beschikken over een ruime hal, waarin onze schoolbibliotheek gevestigd is. We werken samen met de bibliotheek Twenterand.
  • De kinderen uit groep 1/2 maken gebruik van nieuwe materialen in het speellokaal, met uitdagende speelmogelijkheden

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Standaard doen bij ons op school alle leerlingen mee met de cito eindtoets. In het schooljaar 2018-2019 waren dit 13 leerlingen. In plaats van 13 leerlingen zijn 12 leerlingen meegenomen in de schoolberekening. Hierdoor staat er in Vensters een onjuiste score. Het behaalde schoolgemiddelde is 534,8 en hiermee scoren we boven de ondergrens van 534,2 (passend bij scholengroep 7%). 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Twee keer per jaar evalueren we de opbrengsten per groep (in de vergadering). Hierbij kijken we naar groepsresultaten in relatie met ons jaarplan. We formuleren aandachtspunten en passen deze toe in ons onderwijsleerproces. Bij de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen kijken we naar individuele leerlingen en de groei.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Deze informatie kunt u ook vinden in onze meest recente schoolgids.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven