Christelijke Basisschool Rehoboth

Buitenlandweg 1 7671 RK Vriezenveen

  • Als school proberen wij kinderen ruimte te bieden om zich te ontwikkelen, om hoger te klimmen door ervaren en ontdekken!
  • Kinderen leren niet alleen in het klaslokaal, veel lessen moeten juist buiten worden gegeven in een leerrijke omgeving.
  • We beschikken over een ruime hal, waarin onze schoolbibliotheek gevestigd is. We werken samen met de bibliotheek Twenterand.
  • De kinderen uit groep 1/2 maken gebruik van nieuwe materialen in het speellokaal, met uitdagende speelmogelijkheden

Het team

Toelichting van de school

In de grafiek leest u de verdeling v.w.b. de leeftijdsopbouw van de leerkrachten. Qua leeftijdsopbouw scoren we in de groep 25 - 35 jaar en 35- 45 jaar boven het landelijk gemiddelde. Bij de groepen 45 - 55 jaar en 55 - 65 jaar scoren we onder het landelijk gemiddelde.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

we werken binnen het bestuur met een vervangingspool Echter de voorkeur van onze school ligt bij vervanging voor en door eigen personeel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met een vakdocent voor gymnastiek in samenwerking met sportservice Hardenberg.

Wij laten de kinderen met zoveel mogelijk sporten kennismaken, maar richten ons ook op sociale vaardigheden en weerbaarheid tijdens onze gymlessen

We zijn voor het tweede jaar bezig om met de impulsmiddelen voor muziek meer gericht muziekaanbod te realiseren. We werken met een vakdocent muziek in samenwerking met de Vriezenveense Harmonie en popschool Twente.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

in de groepen 1/2 werken we met een beredeneerd onderwijsaanbod. Gedurende de gehele dag werken we aan doelen tijdens het buitenspelen, gym, werkles, spel in de hoeken etc. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

we willen een plek bieden aan:

- kinderen met leerproblemen (op een bepaald vakgebied of algehele leerproblemen)

- kinderen met een onderwijsbeperking op visueel gebied, gehoor, taal- spraakproblemen

- kinderen met een onderwijsbeperking op het gebied van gedrag. De veiligheid van leerkracht en leerlingen moet echter gewaarborgd blijven.

- zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) en langdurig zieke leerlingen zijn welkom bij ons op school, mits de problematiek helder en hanteerbaar is in het reguliere onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven