Christelijke Basisschool Eltheto

Schoolstraat 9 7671 GG Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In principe doen alle leerlingen mee met de Cito eindtoets. We hanteren hiervoor de rekenregels van de inspectie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In ons jaarplan liggen de tussendoelen vast. Na de cito M-toetsen analyseren we de resultaten. We kijken dan of we de gestelde doelen hebben behaald en zo niet wat de oorzaak kan zijn. Hetzelfde doen we na de E-toetsen. Deze worden weer in het jaarplan beschreven, ook de evt. acties of bijstellingen.

Wij ondersteunen de leerlingen door de doelen voor het schooljaar duidelijk zichtbaar te maken en kinderen daarin mee te nemen. Tijdens het ouder/kindgesprek worden de doelen en resultaten besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen worden jaarlijks besproken en geëvalueerd met het voortgezet onderwijs. We proberen als school een zo passend mogelijk advies te geven gebaseerd op observaties van de leerkrachten, resultaten op o.a. toetsen en werkhouding van de kinderen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven