Christelijke Basisschool Eltheto

Schoolstraat 9 7671 GG Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto

Het team

Toelichting van de school

Toelichting personeelskenmerken:

In de grafiek leest u de verdeling v.w.b. de leeftijdsopbouw. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen SCO-T is er een vervangingspool opgezet met A-en B-poolers. Mocht er een leerkracht verlof genieten dan zal vanuit de pool een beschikbare leerkracht invallen.  Mochten er geen vervangers beschikbaar zijn dan worden deze via de vervangingspool van OBT ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aangezien juf Wilna Hengeveld jaren les heeft gegeven in het Engels in Zuid Afrika, beschouwen we haar als onze vakleerkracht Engels. zij geeft les in de groepen 1 t-m 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het lesrooster in ons ll volgsysteem Parnassys, staan de vakgebieden met de bestede uren per groep.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het lesrooster in ons ll volgsysteem Parnassys, staan de vakgebieden met de onderwijstijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Plusgroep
Leerlingen met Syndroom v. Down
Leerlingen met een specifieke instructiebehoefte
Leerlingen met dyslexie

Leerling met diabetes
Leerling met verborgen Spinoza
Leerling met leukemie

Samenwerking met het VO: ontdekklas
                                         doorstroomklas

Ondersteuning leerkracht en hulpmiddelen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven