Christelijke Basisschool Eltheto

Schoolstraat 9 7671 GG Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eltheto

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van de Eltheto!

De Eltheto is een christelijke basisschool in Vriezenveen waar circa 275 kinderen verdeeld over 11 groepen onderwijs genieten. Het schoolteam ziet het als haar taak om samen met ouders het beste uit ieder kind te halen en zo de kinderen te begeleiden op weg naar een plaats in de samenleving. We streven er naar om kinderen een veilige plek te bieden waar ze zichzelf mogen zijn. Om tegemoet te komen aan de kennis en vaardigheden die de kinderen in deze tijd moeten leren,geven we ambitieus, uitdagend, christelijk onderwijs in een veelkleurige, veilige en gestructureerde omgeving met behulp van aansprekende lesmethoden.

CBS Eltheto: Een school waar leven in zit!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Chr.Ond.in woord en daad
  • Veilige leeromgeving
  • Driehoekleerling-ouders-school
  • Toekomstgericht /professioneel
  • Sfeer-Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelichting leerlingenaantal:

Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober van elk jaar van belang. Op 1 okt. 2020 bezoeken 259 leerlingen onze school. Er bezoeken ongeveer 100 leerlingen van buiten het voedingsgebied onze school. Aan het eind van het schooljaar hopen 280 leerlingen onderwijs op de Eltheto te genieten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven