Christelijke Basisschool De Holtenhoek

Holtenweg 5 9481 CN Vries

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Holtenhoek

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster brengt u inzicht in de resultaten van CBS De Holtenhoek in Vries. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Voor ons gaat het om meer dan cijfers alleen: het gaat om de totale ontwikkeling van het kind. Hierover informeren we u graag verder via telefoon, mail of persoonlijk contact!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven