De Vijverstee

De Fledders 14 9481 GA Vries

  • Schoolfoto van De Vijverstee
  • Schoolfoto van De Vijverstee
  • Schoolfoto van De Vijverstee
  • Schoolfoto van De Vijverstee
  • Schoolfoto van De Vijverstee

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Vijverstee in Vries. Hier vindt u uitgebreide informatie over onze openbare basisschool.

De Vijverstee is een school waar kinderen samen leren, om het beste uit zichzelf te halen.

Met elkaar vormen we een toekomstgerichte, openbare basisschool. We bieden een veilig schoolklimaat waar kinderen leren samenwerken met respect voor elkaar. Persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid en gezondheid zijn belangrijke pijlers binnen ons onderwijs. Er wordt ingespeeld op de onderwijsbehoefte van ieder kind en er zijn bevlogen leerkrachten die samenwerken aan optimaal onderwijs voor de kinderen. We doen dit door middel van projectonderwijs met het International Primary Curriculum (IPC). Daarmee realiseren wij boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Wij zoeken samenwerking met ouders en relevante partners in de omgeving om de leeromgeving van onze school zo natuurlijk, ruim, rijk en uitdagend mogelijk te maken.
De Vijverstee is een openbare school waar iedereen, ongeacht godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting, van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. Wij vinden het dan ook belangrijk dat kinderen leren om elkaar te respecteren en open te staan voor andere ideeën en opvattingen. De Vijverstee is een school waar kinderen zelf invloed leren uitoefenen op een prettig sociaal klimaat.

Onze school ligt op een prachtige locatie aan de rand van het bos. We zitten in een prachtig fris en helder gebouw dat past bij de huidige tijd en bij de wijze waarop door ons wordt lesgegeven. Wij zien de schoolomgeving als het verlengde van de school waar kinderen kunnen leren, ontdekken en spelen. De Vijverstee is een duurzame school in een groene en uitdagende omgeving.

Mocht u op zoek zijn naar een goede en leuke school voor uw kind, dan nodigen wij u van harte uit voor een rondleiding. Het is natuurlijk leuk als u uw kind ook meeneemt. Voor nadere informatie kunt u ons altijd bellen of mailen, telefoonnummer: 0592-542205, e-mail: directie.vijverstee@stichtingbaasis.nl 

Team OBS De Vijverstee

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Kanjerschool
  • Projectmatig werken (IPC)
  • Toekomstgericht en duurzaam
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven