CSV Ridderhof

Niftarlakelaan 7 3633 CA Vreeland

Schoolfoto van CSV Ridderhof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidspeilingen

Leerlingtevredenheid en veiligheid

We hebben de leerlingtevredenheid gemeten bij onze leerlingen van groep 6, 7 en 8. De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8 (2022: 7,6). • De lessen die gegeven worden krijgen een 8,2 (2022: 7,7). • Het welbevinden in de groep krijgt een 7,4 (2022: 7,4). • De ervaren veiligheid krijgt een 8,1 (2022: 7,9).


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid

Enige tijd geleden heeft u deel kunnen nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek. Voor ons is deze informatie van belang om inzicht te krijgen in wat u van de Ridderhof en het onderwijs op onze school vindt. We krijgen inzicht in welke zaken al goed gaan en wat nog aandacht nodig heeft. Onderstaand een samenvatting van de uitslag. De uitkomst van de tevredenheidspeiling wordt weergegeven middels cijfers. Een hoog cijfer betekent dat ouders tevreden zijn. Het gemiddelde rapportcijfer wat u de school geeft, is een 6,8 (2022: 7,3). De kinderen gaan met plezier naar school (7,8 / 2022: 8,3) en de kinderen voelen zich veilig (7,6 / 2022: 8,5). De opvoedkundige taak van de school geeft u een 6,3 (2022: 7,3). Het contact met de medewerkers van school waardeert u met een 6,6 (2022: 7,3) en de vakbekwaamheid van de leerkrachten geeft u een 6,9 (2022: 7,2). Wat uw kind leert, wordt beoordeeld met een 6,4 (2022: 6,9) en hoe dit aansluit bij zijn of haar niveau geeft u een 6,5 (2022: 6,7). Er wordt een 5,6 (2022: 6,1) gescoord ten aanzien van het uitdagen van kinderen om zich maximaal te ontwikkelen. Op het onderdeel communicatie geeft u de algemene communicatie een 6,2 (2022: 7,6) en de communicatie over uw kind een 6,2 (2022: 6,3). Op alle onderdelen bent u minder tevreden dan vorig jaar. De scores zijn ook lager dan de norm die we ons zelf hebben gesteld. Daarover zijn wij natuurlijk teleurgesteld en ligt er voor ons een grote uitdaging om hiermee aan de slag te gaan en te werken aan verbeteringen. We willen u heel hartelijk bedanken voor uw deelname. Graag gaan we in gesprek met ouders die ons feedback willen geven op basis van de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek.

Tevredenheid
6,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven