Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Eggerlaan 8 5476 KL Vorstenbosch

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Het team

Toelichting van de school

De groepsbezetting  

Groep 0-1-2a Sylvia ma-di-wo Monique do-vr

Groep 0-1-2b Benita ma-di-vr Bianca wo-do

Groep 3 Laura ma-di-wo Maaike do-vr

Groep 4 Christa ma-di-wo Wilma do-vr

Groep 5 Lieke ma-di-wo-do Désirée vr

Groep 6-7 Mandy ma-di Alice wo-do-vr 

Groep 8 Nikki ma-do-vr Chris di-wo

Directie Bram ma-di-do-vr    

Interne begeleiding Eveline di-wo-do    

Teamcoördinatie Bianca di    

Administratief medewerker Marja di

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte of afwezigheid van een groepsleraar kan uw kind te maken krijgen met een vervangende leraar. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Indien mogelijk zullen we in eerste instantie een beroep doen op de parttimers binnen de schoolteams.Lukt dat niet, dan maken we gebruik van het CPV, een regionale vervangerspool die nagenoeg altijd bevoegde leraren kunnen regelen. Indien er onverhoopt toch geen vervanging te krijgen is, kijken we of het verantwoord is de groep te verdelen over andere groepen in de school. Pas als er echt geen oplossing te vinden is, zijn we genoodzaakt de kinderen van de betreffende groep naar huis te sturen. U wordt hierover van tevoren op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren wordt mede vormgegeven door de methode Kijk!. Aan de hand van leerlijnen uit Kijk! worden activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid verbonden aan een thema. Door middel van spel staat de gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de ontwikkelingsfase van elk kind.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van gerenommeerde lesmethodes. In de ochtend vinden voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is aandacht voor sociale redzaamheid of gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijv. naar aanleiding zijn van nieuws van de dag of het jeugdjournaal. In de middag wordt er aandacht besteed vakken wereldoriëntatie, creativiteit of expressie. Deze komen methodisch of thematisch aan de orde.

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • Alle leerlingen die geen specifieke extra ondersteuning nodig hebben.
 • Leerlingen die uitvallen op dyslexie.
 • We hebben ervaring met leerlingen die fysieke, motorische of medische problemen hebben.
 • Leerlingen die in een heterogene (combigroep) goed zelfstandig kunnen werken.
 • Leerlingen waar de (cognitieve) mogelijkheden voldoende zijn om zich de leerstof en vaardigheden binnen de basisondersteuning zich eigen kunnen maken.
 • Leerlingen die het welzijn en de voortgang van andere leerlingen niet verstoort. 

En welke speciale faciliteiten heeft u daarvoor?

 • Leerkrachten besteden veel aandacht aan de instructie en geven les volgens het model directe instructie.
 • De leerlingen die meer instructie nodig hebben zitten in de instructiegroep en krijgen verlengde instructie en geleide in-oefening met de leerkracht, veelal aan de instructietafel.
 • Leerlingen die meer aan kunnen dan gemiddeld gaan a.d.h.v. een korte instructie zelfstandig aan het werk.
 • Volgen van het protocol Dyslexie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven