Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Eggerlaan 8 5476 KL Vorstenbosch

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Het team

Toelichting van de school

De groepsbezetting  

Groep 0-1-2a Maaike en Monique

Groep 0-1-2b Mariska en Laura

Groep 3 Désirée en Bianca

Groep 4 Lieke en Laura 

Groep 5 Gera en Laura

Groep 6 Joost

Groep 7 Jacques en Carmen

Groep 8 Nikki en Chris 

Directie Bram ma-di-wo-do             

Interne begeleiding Eveline di-wo-do    

Teamcoördinatie Bianca wo         

Administratief medewerker Marja di

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte of afwezigheid van de groepsleerkracht kan uw kind te maken krijgen met een vervangende leraar. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Indien mogelijk zullen we in eerste instantie een beroep doen op de parttimers binnen de schoolteams. Lukt dat niet, dan maken we gebruik van het CPV, een regionale vervangerspool die nagenoeg altijd bevoegde leraren kunnen regelen. Indien er onverhoopt toch geen vervanging te krijgen is, kijken we of het verantwoord is de groep te verdelen over andere groepen in de school. Pas als er echt geen oplossing te vinden is, zijn we genoodzaakt de kinderen van de betreffende groep naar huis te sturen. U wordt hierover van tevoren op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren wordt mede vormgegeven door het leerlingvolgsysteem Kijk!. Aan de hand van leerlijnen uit Kijk! worden activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid verbonden aan een thema. Door middel van spel staat in de gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij houden we oog voor de ontwikkelingsfase(n) van elk kind.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van gerenommeerde lesmethodes. In de ochtend vinden voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is er aandacht voor sociale redzaamheid of voor gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijv. naar aanleiding zijn van nieuws van de dag of het jeugdjournaal. In de middag besteden we aandacht aan de vakken wereldoriëntatie, creativiteit of expressie. Deze komen methodisch of thematisch aan de orde.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt aan de volgende doelgroepen onderwijs aan:
 • Alle leerlingen die geen specifieke extra ondersteuning nodig hebben.
 • Leerlingen die uitvallen op dyslexie.
 • We hebben ervaring met leerlingen die fysieke, motorische of medische problemen hebben.
 • Leerlingen die in een heterogene (combigroep) goed zelfstandig kunnen werken.
 • Leerlingen waar de (cognitieve) mogelijkheden voldoende zijn om zich de leerstof en vaardigheden binnen de basisondersteuning eigen te kunnen maken.
 • Leerlingen die het welzijn en de voortgang van andere leerlingen niet verstoren. 

We hebben daarvoor de volgende faciliteiten:

 • Leerkrachten besteden veel aandacht aan de instructie en geven les volgens het model directe instructie.
 • De leerlingen die meer instructie nodig hebben zitten in de instructiegroep en krijgen verlengde instructie en geleide in-oefening met de leerkracht, veelal aan de instructietafel.
 • Leerlingen die meer aan kunnen dan gemiddeld gaan a.d.h.v. een korte instructie zelfstandig aan het werk.
 • We volgen het protocol Dyslexie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Momenteel zijn er geen verdere ambities om het ondersteuningsaanbod uit te breiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Op Weg werkt samen met twee vaste partijen. 

Stap voor Stap: Peuteropvang, aanwezig in het gebouw van de school.

Stap voor Stap: Kinderdagverblijf en BSO, tegenover de school in de Stuik.

Terug naar boven