Kindcentrum De Hoeksteen, m.i.v. januari 2021 De Vlindertuin

m.i.v. 3-1-2021 Rochetstraat 4 3781 CZ Voorthuizen

Zo zal ons activiteitenplein er uit zien in ons nieuwe gebouw.
In december 2020 verhuizen we naar ons nieuwe Kindcentrum.

In het kort

Toelichting van de school

De Hoeksteen is een Kindcentrum in ontwikkeling. In januari 2021 starten we in onze nieuwe locatie, waar we opvang en onderwijs onder een dak bieden. Onze naam is vanaf dat moment Kindcentrum De Vlindertuin.

Wij zijn onderdeel van  Stichting PCO Gelderse Vallei.

Vanuit christelijke overtuiging bieden wij kinderen de ruimte om te spelen en te leren zich te ontwikkelen, de wereld te verkennen en elkaar te ontmoeten.

We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen door een breed opvang- en onderwijsaanbod. Plezier in spelen en leren, creativiteit, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en talent zijn daarbij bouwstenen op weg naar de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen, spelen en leren
  • plezier
  • creativiteit
  • talent , nieuwsgierigheid
  • zelfverantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze locatie ligt momenteel iets meer dan 100. We voorzien een stijging als we onze nieuwbouw betrekken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven