Openbare Basisschool de Regenboog

Van den Berglaan 14 3781 GG Voorthuizen

De lettertrein

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school leren de kinderen zich uit te spreken. Zeggen wat je vindt en voelt. Maar er ook naar handelen. Bij ons op school vinden we het belangrijk dat de kinderen naar elkaar omkijken en de verschillen in elkaar waarderen. Samen spelen, zelfstandig werken. Je mag het zelf doen, maar hoeft het niet alleen te doen. Kinderen hebben tot en met groep 8 de tijd om met plezier uit te vinden wie ze zijn en wat ze kunnen.

Leer wie jij kunt zijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Blijheid
  • Vertrouwen
  • Eigenheid
  • Samenwerken
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerling populatie die De Regenboog bezoekt is divers. Het vormen van een pedagogisch sterke structuur en aandacht voor het welbevinden van de leerlingen staat daarom centraal. De ouders geven aan dat voor hun kinderen de school heel prettig is; juist omdat er zoveel verschillende kinderen de school bezoeken. 
Weergave

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Aanvullende toelichting op anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator binnen onze school is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leraren met betrekking tot pesten. Dit aanspreekpunt coördineert het veiligheidsbeleid van de school en monitort de veiligheidsbeleving binnen de school. 

De functie van de vertrouwenspersoon is binnen STEV belegd bij een externe partner. In eerste instantie is op schoolniveau de IB’er het eerste aanspreekpunt binnen de school voor wat betreft klachten. Mocht de IB’er het noodzakelijk achten, zal zij u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.  

Terug naar boven