Kindcentrum Van den Bergh

Gerard Doustraat 125 3781 EJ Voorthuizen

  • Schoolfoto van Kindcentrum Van den Bergh
  • Ouderbetrokkenheid hebben wij hoog in het vaandel staan. We 'ontmoeten' onze ouders op verschillende momenten in het jaar.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Van Den Bergh is een school in het hart van Voorthuizen. Op Kindcentrum Van Den Bergh kun je spelen en bewegend leren op een uitdagend plein wat steeds groener wordt. Op Kindcentrum Van Den Bergh wordt gewerkt in jaargroepen (bij uitzondering in combinatie groepen) waarbinnen er veel tijd is voor instructies in kleine groepen en samenwerken. Kindcentrum Van Den Bergh is een warme school met een veilig klimaat waar veel aandacht is voor gedragsverwachtingen en positief gedrag wordt beloond. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke basisschool
  • Betrokken
  • Vertrouwen
  • Creativiteit
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven