Christelijke Basisschool Sjaloom

Kerkstraat 25 7383 CB Voorst

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Sjaloom
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Sjaloom
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Sjaloom

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. CBS Sjaloom scoort gemiddeld 7,62. De waardering van de ouders voor CBS Sjaloom is daarmee 0,04 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Pluspunten
1. Nieuwsbrief (100%)
2. Huidige schooltijden (100%)
3. Inzet en enthousiasme leerkracht (100%)
4. Aandacht voor normen en waarden (98%)
5. Duidelijkheid van de schoolregels (95%)

Verbeterpunten
1. Website (36%)
2. Aandacht voor creatieve vakken (21%)
3. Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling (15%)
4. Voorbereiding op voortgezet onderwijs (14%)
5. Informatievoorziening over de school (14%)

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven