Gevers Deynootschool

Burg Van der Haarplein 7 2251 CT Voorschoten

Schoolfoto van Gevers Deynootschool

Het team

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar telde onze school 215 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel maken we gebruik van gekwalificeerd personeel ter vervanging. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school krijgen alle leerlingen van groep 3-8 twee keer per week gym van een vakdocent in de naast gelegen sporthal. 

Alle leerlingen krijgen muziekles van een vakdocent muziek. 

We hebben twee ochtenden per week een specialist hoog begaafdheid op school voor begeleiding van leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden regulier onderwijs aan leerlingen tussen 4-12 (13) jaar. In overleg met ouders proberen we ons onderwijs zo passend mogelijk aan te bieden. 

We hebben expertise en onderwijskundige professionals op school. Onze school beschikt over een lift. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven