Openbare Basisschool de Vos

Multatulilaan 92 2251 ZM Voorschoten

  • Afsluiting van het schooljaar
  • Ook voor de allerjongsten is er educatieve software, die zelfstandig kan worden verwerkt.
  • Naast concreet ontwikkelingsmateriaal, behoort het touchscreen ook tot de leermiddelen.
  • Thema van het project:
Aarde, water, vuur en lucht
  • Thema van het project:
Aarde, water, vuur en lucht

Het team

Toelichting van de school

Binnen de groep onderwijzend personeel wordt een onderscheid gemaakt tussen leraren bezoldigd in de LA-schaal en leraren bezoldigd in de LB-schaal. De leraren die in de LB-schaal zijn ingeschaald zijn, naast groepsleerkracht, specialist op een bepaald gebied.

Op de VOS zijn de volgende specialisten:

- specialist gedrag

- bouwcoördinator

- taalspecialist

- specialist ICT

- rekenspecialist

- native speaker Engels

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen zitten zowel de jongste als de oudste kleuters. De overige kinderen worden per leeftijdsgroep in diverse groepen ingedeeld. Dit wordt het leerstofjaarklassensysteem genoemd. Mocht blijken dat een leerling meer gebaat is met een plekje in een andere dan zijn of haar leeftijdsgroep, dan kan, in samenspraak met de ouders/verzorgers, worden besloten deze leerling in een andere groep te plaatsen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven