Fortgensschool

van Beethovenlaan 10 a 2253 BE Voorschoten

  • Dansles voor kleuters
Knutselen
Excursies en voorstellingen
Technolab
  • Er is bij ons op school veel aandacht voor het leren leren.
  • De verschillende vakken worden in onderlinge samenhang  en in wisselende werkvormen aangeboden.
  • Schoolfoto van Fortgensschool
  • Op onze school is veel aandacht voor een gezonde levensstijl.
Fysiek, mentaal en sociaal

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar vragen wij de ouders een Ouder Tevredenheidspeiling in te vullen. 

Ouders hechten waarde aan een duidelijke communicatie tussen school en ouders. Zij zijn tevreden met de manier waarop school dit organiseert. Het is voor hen duidelijk waar de informatie over de school te vinden is en zijn blij met het communicatieplatform Social Schools wat door onze school wordt gebruikt. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven