Fortgensschool

van Beethovenlaan 10 a 2253 BE Voorschoten

  • Dansles voor kleuters
Knutselen
Excursies en voorstellingen
Technolab
  • Er is bij ons op school veel aandacht voor het leren leren.
  • De verschillende vakken worden in onderlinge samenhang  en in wisselende werkvormen aangeboden.
  • Schoolfoto van Fortgensschool
  • Op onze school is veel aandacht voor een gezonde levensstijl.
Fysiek, mentaal en sociaal

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar vragen wij de ouders een Ouder Tevredenheidspeiling in te vullen.

Ouders lijken tevreden te zijn over de sfeer en de veiligheid op de Fortgensschool. Volgens ouders gaan de kinderen met plezier naar school en is er een grote mate van tevredenheid over het contact met de medewerkers van de school. De ouders zijn tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten, ook geven sommige ouders aan dat ze zouden willen dat hun kind soms meer wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. De informatie over wat er op school gebeurt is prima volgens de ouders en de informatie over het kind persoonlijk is ruim voldoende, daar ligt nog een wens. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven