Fortgensschool

van Beethovenlaan 10 a 2253 BE Voorschoten

 • Dansles voor kleuters
Knutselen
Excursies en voorstellingen
Technolab
 • Er is bij ons op school veel aandacht voor het leren leren.
 • De verschillende vakken worden in onderlinge samenhang en in wisselende werkvormen aangeboden.
 • Schoolfoto van Fortgensschool
 • Op onze school is veel aandacht voor een gezonde levensstijl.
Fysiek, mentaal en sociaal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Fortgensschool.

De Fortgensschool is een school waar respect, openheid en vertrouwen kernwoorden zijn in de samenwerking met ouders en verzorgers. Waar leerkrachten zorgzaam, actief en gedreven betrokken zijn bij het proces van lesgeven en leren.

Ons onderwijs wordt thematisch vormgegeven volgens de werkwijze van IPC (International Primary Curriculum). Uitdagend onderwijs, waarbij ruimte is voor eigen inbreng met aandacht voor de talenten van de kinderen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.fortgens.pcsv.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ouders en school samen
 • Oprecht betrokken
 • Vertrouwen in de leerling
 • Betekenisvol leren in thema's
 • Duidelijk, professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2007 heeft het bestuur van de PCSV de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang geregeld volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W. Partner in de kinderopvang is Norlandia te Voorschoten. Ouders zijn vrij in hun keuze voor kinderopvang. Organisaties in Voorschoten die kinderopvang bieden zijn Norlandia, Partou, Trias Kinderopvang, Het Postkantoor en De Uitvinder.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze protocollen zijn in te zien op onze website:

Website Fortgensschool


De scholen van PCSV hebben zich aangesloten bij Jeugdmatch, dus ook de Fortgensschool. Waarom JeugdMATCH?

Opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Soms heeft u daar als ouder (tijdelijk) wat extra ondersteuning bij nodig. Het kan dan voorkomen dat meerdere professionals bij uw gezin betrokken zijn. In dat geval is het belangrijk dat ze goed met elkaar samenwerken.

Klik op de link om meer te lezen over Jeugdmatch: Link naar jeugdmatch

 In dit filmpje wordt uitgelegd hoe Jeugdmatch werkt (Jeugdmatch is een verwijsindex, dus overal waar u ‘Verwijsindex’ hoort, kunt u ‘Jeugdmatch’ invullen) http://www.verwijsindex.tv/ouders


Terug naar boven