Fortgensschool

van Beethovenlaan 10 a 2253 BE Voorschoten

  • Samen spelen op het plein met een zee van ruimte!
  • Schoolfoto van Fortgensschool
  • Schoolfoto van Fortgensschool
  • Kinderen uit groep 1 en 2 schitteren in een voor hen geschreven musical.
  • Leerlingen van groep 8 zijn enthousiaste deelnemers van het Minikoraal in Leiden

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Fortgensschool.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een mensenleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Deze website is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige kinderen. De Fortgensschool is een school:waar respect, openheid en vertrouwen kernwoorden zijn in de samenwerking met ouders en verzorgers;waar leerkrachten zorgzaam, actief en gedreven betrokken zijn bij het proces van lesgeven en leren; waar het onderwijs binnen een klassikale organisatie effectief, doelgericht, interactief en gedifferentieerd wordt aangeboden die sfeer en rust uitstraalt, maar toch bruist van activiteiten en waar leren centraal staat.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig wordt een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor meer informatie kijk op onze website: www.fortgens.pcsv.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ouders en school samen
  • Oprecht betrokken
  • Vertrouwen in de leerling
  • Betekenisvol leren
  • Duidelijk, professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2007 heeft het bestuur van de PCSV de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang geregeld volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W. Partner in de kinderopvang is Norlandia te Voorschoten. Ouders zijn vrij in hun keuze voor kinderopvang. Organisaties in Voorschoten die kinderopvang bieden zijn Norlandia, Smallsteps, Trias Kinderopvang en Het Postkantoor.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven