Fortgensschool

van Beethovenlaan 10 a 2253 BE Voorschoten

  • Samen spelen op het plein met een zee van ruimte!
  • Schoolfoto van Fortgensschool
  • Schoolfoto van Fortgensschool
  • Kinderen uit groep 1 en 2 schitteren in een voor hen geschreven musical.
  • Leerlingen van groep 8 zijn enthousiaste deelnemers van het Minikoraal in Leiden

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Fortgensschool.

De Fortgensschool is een school waar respect, openheid en vertrouwen kernwoorden zijn in de samenwerking met ouders en verzorgers. Waar leerkrachten zorgzaam, actief en gedreven betrokken zijn bij het proces van lesgeven en leren.

Ons onderwijs wordt thematisch vormgegeven volgens de werkwijze van IPC (International Primary Curriculum). Uitdagend onderwijs, waarbij ruimte is voor eigen inbreng met aandacht voor de talenten van de kinderen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.fortgens.pcsv.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ouders en school samen
  • Oprecht betrokken
  • Vertrouwen in de leerling
  • Betekenisvol leren
  • Duidelijk, professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2007 heeft het bestuur van de PCSV de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang geregeld volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W. Partner in de kinderopvang is Norlandia te Voorschoten. Ouders zijn vrij in hun keuze voor kinderopvang. Organisaties in Voorschoten die kinderopvang bieden zijn Norlandia, Smallsteps, Trias Kinderopvang en Het Postkantoor.

In het schooljaar 2020-2021 zijn we ons aan het oriënteren op nieuwe schooltijden. Te weten een continurooster. Middels een peiling in april zullen we overgaan tot besluitvorming over dit onderwerp. De schooltijden zouden mogelijk wijzigen m.i.v 1 augustus 2021.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze protocollen zijn in te zien op onze website:

Website Fortgensschool


De scholen van PCSV hebben zich aangesloten bij Jeugdmatch, dus ook de Fortgensschool. Waarom JeugdMATCH?

Opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Soms heeft u daar als ouder (tijdelijk) wat extra ondersteuning bij nodig. Het kan dan voorkomen dat meerdere professionals bij uw gezin betrokken zijn. In dat geval is het belangrijk dat ze goed met elkaar samenwerken.

Klik op de link om meer te lezen over Jeugdmatch: Link naar jeugdmatch

 In dit filmpje wordt uitgelegd hoe Jeugdmatch werkt (Jeugdmatch is een verwijsindex, dus overal waar u ‘Verwijsindex’ hoort, kunt u ‘Jeugdmatch’ invullen) http://www.verwijsindex.tv/ouders


Terug naar boven