Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog

Rouboslaan 12 2252 TR Voorschoten

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van RKBS De Regenboog in Voorschoten.

Onze school, RK Basisschool De Regenboog, is een onderdeel van de Stichting Panta Rhei. Voor meer informatie over de organisatie en het organogram kun je kijken op www.stichtingpantarhei.nl.  

Onze school staat in de wijk Boschgeest. Sinds 2013 zijn wij gevestigd in een gebouw waar vanaf augustus 2023 ook Kinderdagverblijf De Uitvinder zit die buitenschoolse opvang aanbiedt, onder de naam BSO De Goudzoekers.
We zijn een katholieke basisschool.
De kern van onze school is gebaseerd op de waarden van het katholieke sociaal denken. De Regenboog is een inclusieve school; dat wil zeggen dat iedereen welkom is ongeacht geloof, gender, seksuele geaardheid of culturele achtergrond.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor informatie over ons toelatingsbeleid verwijzen we u naar onze website https://www.rkderegenboog.nl/Onze-school/Uw-kind-eren-aanmelden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven