Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog

Rouboslaan 12 2252 TR Voorschoten

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van RKBS De Regenboog in Voorschoten.

De Regenboog is een Panta Rhei school. Stichting Panta Rhei heeft zeventien katholieke en openbare basisscholen in Leidschendam, Voorburg, Voorschoten, Oegstgeest en Den Haag. Panta Rhei staat garant voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma, individuele zorg voor kinderen en de aanwezigheid van voor/naschoolse opvang.

Panta Rhei is een uitspraak van een Griekse wijsgeer en betekent letterlijk ‘alles is beweging’. Deze gedachte staat centraal op onze scholen. De ontwikkeling van kinderen is voortdurend in beweging. Kinderen staan ook nooit stil: ze spelen, sporten en doen hun schoolwerk. Ook de school is voortdurend in beweging. Zij past zich aan bij nieuwe ontwikkelingen en maakt gebruik van actieve werkvormen en de moderne lesmethoden. Uw kind krijgt zo kwalitatief goed onderwijs. In beweging zijn is bij Panta Rhei en op De Regenboog vanzelfsprekend.

Onze school staat in de wijk ‘Boschgeest’ tegenover verzorgingshuis ‘Foreschate’ en vlakbij het station. Sinds september 2013 krijgen ruim 340 kinderen les in een volledig nieuw, ruim en kleurrijk gebouw.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? U kunt altijd een afspraak maken voor een rondleiding!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor informatie over ons toelatingsbeleid verwijzen we u naar onze website https://www.rkderegenboog.nl/Onze-school/Uw-kind-eren-aanmelden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven